Start > Świadectwo kwalifikacji
Podziel się

 

Partnerzy

 

START Torun

izobask

 

 

Certyfikaty

Kierowca wykonujący przewóz drogowy ma obowiązek uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz wymagany wpis w prawo jazdy.

 

         W Polsce w dniu 17 listopada 2006r. ogłoszono ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, na podstawie dyrektywy nr 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003., w której określono, że z dniem 10 września 2008 roku kierowcy autobusów oraz z dniem 10 września 2009 roku kierowcy ciężarówek, którzy uzyskali prawo jazdy kat. "D" lub "C" po tych terminach, muszą przed podjęciem pracy w zawodzie kierowcy ukończyć szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, zakończone egzaminem sprawdzającym, po którym uzyskają świadectwo kwalifikacji zawodowej. Jednocześnie kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat. "D" przed dniem 10 września 2008 roku oraz kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat "C" przed dniem 10 września 2009 roku, muszą ukończyć szkolenie okresowe, po którym uzyskają świadectwo kwalifikacji zawodowej. Należy pamiętać, że o obowiązku wykonania szkolenia okresowego decyduje termin uzyskania prawa jazdy właściwej kategorii:

  

KATEGORIE

DATA UZYSKANIA

UPRAWNIEŃ

DZIEŃ DO KTÓREGO NALEŻY UKOŃCZYĆ SZKOLENIE

 

 

 

 

C1,C,C1+E,C+E

 

 

 

 

Do 31.12.1980

Do 10.09.2010

Od 01.01.1981 do 31.12.1995

Do 10.09.2011

Od 01.01.1996 do 31.12.2000

Do 10.09.2012

Od 01.01.2001 do 31.12.2005

Do 10.09.2013

Od 01.01.2006 do 31.12.2009

Do 10.09.2014

 

 

 

D1, D, D1+E, C+E

Do 31.12.1980

Do 10.09.2009

Od 01.01.1981 do 31.12.1990

Do 10.09.2010

Od 01.01.1991 do 31.12.2000

Do 10.09.2011

Od 01.01.2001 do 31.12.2005

Do 10.09.2012

Od 01.01.2006 do 31.12.2008

Do 10.09.2013

 

  • kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla osób 21 roku życia; obejmuje 260 godz. zajęc teoretycznych (195 część podstawowa + 65 część specjalistyczna) i 20 godz. praktyki (16 jazda w ruchu miejski + 4 jazda w warunkach specjalistych)
  • kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla osób powyżej 21 roku życia; obejmuje 130 godz. zajęc teoretycznych (97 część podstawowa + 33 część specjalistyczna) i 10 godz. praktyki (8 jazda w ruchu miejskim + 2 jazda w warunkach specjalnych)

 

Zajęcia teoretyczne prowadzone są nowoczesną metodą e-learningu!

 

        Wszyscy kierowcy, którzy ukończą szkolenie na podstawie nowych przepisów tj. kwalifikacje wstępną lub szkolenie okresowe mają obowiązek wymienić prawo jazdy przed przystąpieniem do pracy na stanowisku kierowcy. Celem wymiany prawa jazdy jest wpis w tym dokumencie świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz badań psychologicznych i lekarskich.

 

Ceny świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowców:

  • kwalifikacja wstępna - 4000zł
  • kwalifikacja wstepna przyspieszona - 3000 zł
  • kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy - 5000 zł
  • kat. C i CE oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy - 7000 zł
  • kat. D (dla posiadaczy kat. C) oraz kwalifikacja wstępna na przewóz osób - 5100 zł
  • kat. D (dla posiadających kat. B) oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób - 6100 zł
  • szkolenie okresowe na przewóz rzeczy/osób - 500 zł

Świadectwo kwalifikacji, informacje(pdf)